Obowiązkowe szkolenia BHP w firmie...

Szkolenia BHP przeprowadzane są tak w zakładach pracy jak też w miejscach nauki, szczególnie w zakresie nauczania zawodowego oraz na uczelniach wyższych. Takiemu obowiązkowemu instruktażowi BHP winni poddać się nauczyciele akademiccy jak też szkolni oraz studenci. Młodzież szkolna, gimnazjalna i...