Szkolenia BHP w Szkołach

Szkolenia BHP w Szkołach

Poza miejscami wykonywania pracy; firmami, zakładami produkcyjnymi, przedsiębiorstwami itd., szkolenia BHP powinny odbywać się w szkołach. Dotyczy to tak uczniów na najniższych szczeblach nauki jak też, uczniów szkół zawodowych udających się na praktyki i studentów.

Obecnie w Polsce dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej czy gimnazjum nie przechodzą swoistego instruktażu czy szkolenia. Przekazywanie wiedzy związanej z problematyką bezpieczeństwa i higieny w tym wypadku  podczas  zajęć i przerw szkolnych, odbywa się poprzez wdrażanie odpowiednich programów nauczania. Zajmuje się tym Minister Edukacji Narodowej. Jego zadaniem jest wprowadzić do treści nauczania zasady BHP i ergonomii.

Jest to wiedza potrzebna gdyż dzieci często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń jakie znajdują się dookoła nich w otoczeniu szkolnym jak też domowym. Brak podstawowych wiadomości z tego zakresu skutkuje wieloma poważnymi wypadkami, powodującymi uszczerbek na zdrowiu bądź też śmierć. Dane bywają zatrważające dlatego należy edukować dzieci i młodzież szkolną w zakresie bezpiecznego i higienicznego funkcjonowania w społeczności zwłaszcza na terenie szkoły, gdzie dochodzi do dużej części nieświadomie spowodowanych zdarzeń.

Poza tym w wielu przypadkach dochodzi także do lekceważenia przepisów BHP, co dodatkowo skłania do tego aby od najmłodszych lat wyrabiać w dzieciach właściwe nawyki i kształtować postawy sprzyjające ich przestrzeganiu. Niestety sama szkoła poprzez przystosowywanie programów nauczania nie jest w stanie tego zrobić, potrzebna jest w tej kwestii również współpraca rodzicielska. Dzięki temu kształtuje się odpowiednie postawy oraz umiejętności bezpiecznych zachowań.

Z kolei starsza młodzież uczęszczająca do szkół zawodowych, skąd kierowana jest na praktyki, powinna odbyć szkolenie BHP na terenie placówki pracowniczej. Ponadto we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych istnieje obowiązek nauczania treści z zakresu BHP.

Natomiast studenci, kadra kierownicza szkół i uczelni oraz nauczyciele są zobligowani do odbycia szkoleń BHP, jakie obowiązują na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Szkolenia BHP są istotnym czynnikiem zapobiegającym zdarzeniom niebezpiecznym zagrażającym życiu i zdrowiu zwłaszcza dzieci i młodzieży, postępującej często lekkomyślnie