Szkolenia BHP dla firm

Szkolenia BHP dla firm

Szkolenia BHP stanowią obowiązkowy instruktaż dla wszystkich pracowników oraz uczniów szkół. Dzieli się je na szkolenia wprowadzające jak też okresowe. Te pierwsze przeznaczone są dla osób nowo zatrudnionych, studentów na praktykach jak też uczniów szkół zawodowych, którzy udają się na praktyczną naukę zawodu do zakładów pracy.

Odbycie takiego kursu jest konieczne przed dopuszczeniem ich do wykonywania obowiązków pracowniczych. Jest to tak zwany instruktaż ogólny, dzięki któremu dokonuje się zapoznanie z najważniejszymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie obowiązują według Kodeksu Pracy. Ponadto dana firma czy większe przedsiębiorstwo działają wedle zasad ustalonych dla zbiorowych układów pracy, w oparciu o właściwe dla siebie regulaminy oraz zasady BHP jakimi kieruje się wybrany zakłada pracy. Dodatkowo pracownicy powinni przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Jeśli chodzi o szkolenia wstępne to pracownik poddający się mu powinien potwierdzić na piśmie uczestnictwo i dodatkowo w jego aktach osobowych musi znaleźć się właściwa adnotacja. Bezpieczeństwo i higiena pracy obejmuje również zapoznanie pracownika nowo zatrudnianego z zasadami pracy na danym stanowisku.

Z kolei szkolenia okresowe powinny być organizowane raz na okres 3 lat a tam gdzie pracownik ma styczność z czynnikami szczególnie szkodliwymi i narażony jest na niebezpieczne zdarzenia powinien być przeszkalany nie rzadziej niż raz w roku.

Inne zasady obowiązują pracodawców, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, konstruktorów maszyn, technologów, osób na stanowiskach inżynieryjno- technicznych i pracowników BHP, którzy zobowiązani są odbywać szkolenia nie rzadziej niż raz na 5 lat. Dłuższy okres na odbycie okresowego instruktażu BHP dotyczy  osób na stanowiskach administracyjnych i biurowych. i wynosi on 6 lat.

Są to szkolenia obowiązkowe gdyż warunki i zasady pracy oraz przepisy ulegają zmianom a poza tym wiedza na ich temat z czasem ulatuje tak więc powinny być regularnie przypominane. Firma może organizować takie kursy we własnym zakresie bądź też wysłać pracowników na nie poza obręb zakładu pracy jak też skorzystać z usług firm zajmujących się przeprowadzaniem takich szkoleń na terenie zakładu pracy. Istnieje także możliwość odbywania ich poprzez e-learning, nową i atrakcyjną formę szkolenia.