Rękawice chemoodporne – charakterystyka

Rękawice chemoodporne – charakterystyka

Temat ochrony dłoni był zawsze traktowany jako kwestia jednego z ważniejszych priorytetów. Już w czasach starożytnych pewne kręgi zawodowe kładły właśnie na ten aspekt ogromną uwagę. Obecnie są ku temu dedykowane przepisy i normy. Jakie, tak właściwie powinny być rękawice chemoodporne?

Certyfikat EN 374

Rękawice chemiczne muszą spełniać wymogi normy europejskiej EN 374. Niniejsza norma została w niedawnym czasie nieco zmodyfikowana.

Chcielibyśmy skorzystać z okazji, aby poinformować Cię o nadchodzących reformach, wyjaśnić zmiany, a następnie opisać wpływ, jaki będą miały dla użytkowników.

EN 374 ma kilka części. Następujące części są odpowiednie dla rękawic ochronnych:

 1. EN ISO 374-1: 2016: Rękawice ochronne przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami:

Zwiększona liczba testowanych substancji chemicznych:

Katalog testowy został rozszerzony zgodnie z nową normą. Dodane zostały do standardowej listy takie chemikalia, jak:

 • Kwas azotowy
 • Kwas octowy
 • Wodorotlenek amonu
 • Nadtlenek wodoru
 • Kwas fluorowodorowy
 • Formaldehyd

Niektórzy producenci (np. UVEX) stosują następujący podział rękawic ochronnych:

 • Typ A: Rękawice ochronne z opornością na przenikanie co najmniej 30 minut każda dla co najmniej 6 badanych substancji chemicznych.
 • Typ B: Rękawice ochronne z opornością na przenikanie co najmniej 30 minut każda dla co najmniej 3 badanych substancji chemicznych.
 • Typ C: Rękawica ochronna o oporności na przenikanie co najmniej 10 minut dla co najmniej 1 badanej substancji chemicznej.

W odniesieniu do nowej klasyfikacji eksperci BHP są zgodni, że trzy nowe klasy typu prawdopodobnie nie spowodują nowych różnic między kategoriami produktów już dostępnych na rynku. Większość rękawic ochronnych chemicznych może być przypisana do klasy A; Do typów B i C. przypisane są tylko cienkie jednorazowe rękawice ochronne.

 1. EN 374-2: 2014: Rękawice ochronne przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami:

Nie ma istotnych zmian w przepisach dotyczących norm odpowiadających penetracji.

 1. EN 374-3: 2003: Rękawice ochronne przeciwko chemikaliom i mikroorganizmom:

Również zanotowano brak istotnych zmian w testowaniu nowych produktów.

 1. EN 374-4: 2013: Rękawice ochronne przeciwko chemikaliom i mikroorganizmom :

 Określanie odporności na degradację chemikaliami

Ta część jest nowa i uwzględnia wpływ degradacji (zmian materiału rękawic) na chemikalia. Degradacja może powodować kruchość, obrzęk lub kurczenie się materiału polimerowego. Odpowiada to zmieniającej się funkcji barierowej wobec chemikaliów.

Norma ta po raz pierwszy stwarza standardową metodę pomiaru degradacji.

 1. pr EN ISO 374-5: 2015: rękawice ochronne przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami – część 5: wymagania dotyczące terminologii i wymagań dotyczących zagrożeń mikroorganizmów

Norma ta ma wejść w życie w 2017 r. Należy w szczególności uwzględnić ryzyko kontaktu z mikroorganizmami (takie jak bakterie czy wirusy).

Praktyczne zmiany standardów

Użytkownicy zauważą jedynie zmiany w normie EN 374 w odniesieniu do oznakowania rękawicy ochronnej. Z punktu widzenia użytkownika standard jest używany głównie do porównywania produktów, a także zapewnia gwarancję, że produkt przeszedł standardową certyfikację.

Dobre rękawice chemoodporne to produkty BHP, które cechują się dużym zapotrzebowaniem na rynku.Konsultacje z producentem są nadal bardzo ważne. Szczególne wymogi dotyczące ochrony muszą zostać określone jako część oceny ryzyka rzeczywistej działalności w miejscu pracy i muszą uwzględniać szczególne warunki pracy. Użytkownik lub odpowiedzialni eksperci ds. bezpieczeństwa w miejscu pracy powinni określić indywidualne wymagania i poprosić producenta o szczególne właściwości ochronne rękawic ochronnych.