Profesjonalne szkolenia BHP

Profesjonalne szkolenia BHP

Szkolenia BHP są często najbardziej nielubianym i zaniedbywanym zarówno przez pracowników jak i pracodawców elementem życia zawodowego. Zgodnie z obowiązującym obecnie Kodeksem Pracy, obowiązek przeprowadzania wstępnych oraz okresowych szkoleń BHP spoczywa na każdym pracodawcy, niezależnie od branży i charakteru wykonywanego zawodu.  Nie ważne, czy pracownik spędza 8 godzin za sklepową kasą, obsługuje klientów w sklepie odzieżowym, czy też wspina się po rusztowaniach i maluje elewacje budynków – znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podstawowych umiejętności z zakresu pierwszej pomocy jest niezbędna i niewątpliwie użyteczna. Jak szkolenia BHP przygotowują pracowników do wykonywania pracy na danym stanowisku i kto może takie szkolenia prowadzić?

Obowiązkowe szkolenia wstępne i szkolenia okresowe

Szkolenia wstępne mają na celu przygotowanie pracownika do wykonywania zawodu na danym stanowisku. Podstawowy podział wprowadzony w tej kategorii rozróżnia dwie fazy szkolenia wstępnego: instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Ten pierwszy umożliwia pracownikom zapoznanie się z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy oraz wprowadza zasady udzielania pierwszej pomocy i udziela informacji na temat regulaminów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w danym zakładzie pracy.

Instruktaż stanowiskowy to z kolei przygotowanie związane bezpośrednio z danym stanowiskiem pracy, a więc zapoznanie pracownika z warunkami panującymi na danym stanowisku pracy, możliwymi niebezpieczeństwami, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania powierzonych zadań.

Szkolenia okresowe powinny natomiast być przeprowadzane nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty zatrudnienia dla pracowników biur (powtarzane co 6 lat), pracowników na stanowiskach robotniczych (powtarzane co 12 miesięcy) oraz dla pracowników inżynieryjno-technicznych (powtarzane co 5 lat).

Szkolenia dla osób kierujących pracownikami powinny odbywać się natomiast nie później niż w ciągu 6 miesięcy od objęcia stanowiska i są powtarzane co 5 lat.

Wartość szkoleń BHP

Z powodu nieprzestrzegania przepisów BHP rocznie dochodzi w Polsce do kilkudziesięciu większych i mniejszych wypadków na terenie zakładów pracy. Problemy te są związane z zaniedbaniami zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników danych firm. Wielu Polaków w dalszym ciągu nie zdaje sobie sprawy z istoty znajomości przepisów BHP oraz zasad udzielania pierwszej pomocy, co jest również doskonale widoczne podczas wypadków drogowych, gdy wokół gromadzi się wielu gapiów, ale nikt nie kwapi się do pomocy.

Regularne szkolenia BHP mogą zapobiec niejednemu wypadkowi, a także znacznie usprawnić pracę w zakładzie. W razie niebezpieczeństwa nieprzeszkoleni pracownicy mogą być źródłem paniki, która szybko rozprzestrzeni się i wywoła ogólne zamieszanie. W ramach bezpieczeństwa własnego i swoich pracowników warto więc zainteresować się profesjonalnymi i rzetelnymi szkoleniami BHP, które nie będą dla pracowników czasem straconym, a naprawdę cenną lekcją życia.

Szkolenia BHP mogą przeprowadzać osoby o odpowiednich uprawnieniach, a więc wszelkie firmy zewnętrzne oferujące szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. To, którą z nich wybrać w głównej mierze zależy od wymagań przedsiębiorcy, gdyż na rynku z łatwością znajdziemy zarówno firmy specyficzne dla danej branży, jak i takie zajmujące się kompleksowym szkoleniem pracowników ze wszystkich grup zawodowych. Behapowcy.com to właśnie tego rodzaju firma działająca na terenie dolnego śląska, w tym między innymi Wałbrzycha i Kamiennej Góry. W ich ofercie znajdują się zarówno szkolenia wstępne, jak i okresowe, zakończone specjalnym egzaminem sprawdzającym.