Produkty ochrony wzroku

Ludzkie oko chroni się w sposób naturalny przez spojówkę – w pewnych warunkach może się to jednak okazać niewystarczające dla skutecznej ochrony narządu wzroku. Szczególnie narażeni są pracownicy przemysłu albo osoby pracujące na zewnątrz, narażeni na pyły i gazy, drobiny, odpryski, rozbryzgi cieczy, wysokie temperatury czy promieniowanie. Konieczne jest wówczas zastosowanie odpowiednich środków ochrony oczu, a dobre okulary czy gogle ochronne są niezastąpione.

okulary ochronne

Okulary ochronne

Składają się z dwóch części: części przeziernej oraz ramki. Mogą, a nawet powinny być dodatkowo wyposażone w osłony, chroniące oczy także od strony czoła i skroni. Część przezierna – w postaci soczewek, wizjera, szybki – powinny być wykonane z nietłukącego się szkła lub tworzywa sztucznego. Szkła przezroczyste służą przede wszystkim ochronie przed cieczami, parą czy odpryskami ciał stałych, natomiast okulary ochronne wyposażone w dodatkowe filtry są nieprzezroczyste, chronią oczy przez promieniowaniem UV, podczerwonym i jaskrawym światłem.

Okulary mają podwyższoną odporność na uderzenia małych elementów – odporność ta oznaczana jest symbolami S (mała energia uderzenia) lub F (niska energia uderzenia)

Gogle ochronne

Chronią oczy ściślej niż okulary ochronne, spełniają też wyższe wymagania, szczególnie jeśli chodzi o szczelność. Dokładniej przylegają do twarzy – z tego powodu zazwyczaj posiadają właściwości zapobiegające parowaniu. Mogą być stosowane w pracy z czynnikami biologicznymi, a także chemicznymi – powinny jednak wówczas mieć pośredni system wentylacji. Szybka – dla ochrony przed kroplami cieczy czy gazami – powinna być wykonana z poliwęglanu. Zamiast oprawek, jak w okularach, często mają taśmę, umożliwiającą jeszcze dokładniejsze przyleganie i tym lepszą ochronę.

gogle ochronne

Obie formy ochrony oczu mogą stwarzać zagrożenie w razie ryzyka wybuchu, ponieważ łatwo gromadzą ładunki elektrostatyczne, co w przypadku eksplozji może okazać szczególnie niebezpieczne. Okulary ochronne mają niższą klasę ochrony niż szczelniejsze gogle. Odporność na uderzenia jest nieco wyższa – oprócz oznaczeń S i F, spotyka się również gogle odporne na uderzenia o średniej energii – oznacza się je literą B.

okulary ochronne

Wyższą skuteczność ochrony mają z pewnością osłony twarzy, które chronią nie tylko same oczy i ich najbliższą okolicę, ale całą twarz i część szyi, zabezpieczając przez odpryskami czy kontaktem ze szkodliwymi substancjami większą powierzchnię. Mogą być również ochroną przed urazami na skutek uderzeń.