Produkty ochrony głowy

Niezwykle istotną częścią ciała, której urazy mogą rzutować na całe życie człowieka, jest głowa. Zapewnienie jej odpowiedniej ochrony nie może pozostawać dziełem przypadku czy szczęścia, dlatego też podstawowym środkiem ochrony jest hełm ochronny.

Kaski ochronne można podzielić na:

  • przemysłowe hełmy lekkie (spełniające wymogi normy PN-EN 812) – lekki hełm ochronny chroni przed uderzeniami przez spadające bądź wystające przedmioty, które mogą spowodować urazy powierzchniowe. Często mają formę czapek z daszkiem – z tkaniny lub tworzywa sztucznego – ale są dodatkowo wzmocnione wkładką z tworzywa ABS, która stanowi podstawowe zabezpieczenie głowy.

hełm ochronny

  • przemysłowe hełmy ochronne (PN-EN  397) – kaski ochronne drugiej grupy zabezpieczają przed urazami, które mogą spowodować poważne uszkodzenia czaszki, mózgu lub kręgów szyjnych, np. przez uderzenie spadającym przedmiotem w ciemię czy potylicę. Są one mocniejsze niż lekkie kaski ochronne i odporne na mechaniczne uszkodzenia.
  • wysokoskuteczne hełmy ochronne (PN-EN 14052) – wyskoskuteczny, specjalistyczny hełm ochronny chroni większą powierzchnię głowy (także część pozaciemieniową) przed urazami o znacznie większej sile, może posiadać właściwości elektroizolacyjne i odporność na odpryski stopionego metalu.

kaski ochronne

Budowa kasków ochronnych

  1. Skorupa – zewnętrzna część hełmu, chroniąca przed kontaktem z wystającymi przedmiotami, amortyzująca część energii przedmiotów spadających; może posiadać daszek, obrzeże, rynienkę odprowadzającą wodę oraz otwory wentylacyjne. Często ma również możliwość zamontowania nauszników nahełmowych, lampy, osłon twarzy, a więc jest konstrukcją dla montowania innych elementów ochrony osobistej. Zazwyczaj wykonana  z tworzywa ABS lub polietylenu
  2. Więźba – wewnętrzna część kasku stykająca się z głową użytkownika; amortyzuje uderzenia i rozkłada energię na powierzchni głowy (niektóre kaski ochronne posiadają dodatkowe wkładki amortyzujące). Zazwyczaj wykonana z włókien syntetycznych lub pasków polietylenu, jest bardziej elastyczna niż skorupa.
  3. Pas główny – otacza głowę na wysokości czoła i podstawy czaszki. Razem z więźbą utrzymuje kaski ochronne stabilnie na głowie. Często dodatkowo połączony z potnikiem, wchłaniającym pot.
  4. Pas podbródkowy – dodatkowa część, zalecana zwłaszcza przy pracy wymuszającej częste pochylanie się, zabezpiecza hełm przed zsunięciem się z głowy. O ile jednak więźba i pas główny obejmują część potyliczną głowy, pas podbródkowy nie jest potrzebny.

Trwałość

Trwałość hełmów wynosi co najmniej 3 lata – w przypadku wykorzystania do produkcji tworzywa ABS nawet dłużej. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre czynniki – np. długotrwała ekspozycja na promieniowanie słoneczne lub działanie niektórych chemikaliów – mogą skracać okres użyteczności kasków ochronnych.