Odzież ochronna

Odzież ochronna to jedno z podstawowych zabezpieczeń w czasie pracy – zastępuje lub okrywa odzież osobistą, chroniąc przed szkodliwymi czynnikami, które mogą powodować uszczerbek na zdrowiu, zranienia czy wystawienie na działanie szkodliwych substancji. Według właściwości można ją podzielić następująco:

  • nieprzemakalna
  • antyelektrostatyczna
  • żaroodporna
  • mrozoodporna
  • kwasoodporna
  • olejoodporna
  • i inne

spodnie robocze

Powinna również zapewniać bezpieczeństwo w warunkach słabej widoczności czy ryzyka urazów mechanicznych, biologicznych itd. Do momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej każdy rodzaj odzieży pracowniczej, zawodowej, był traktowany po prostu jako odzież robocza, włączając w zakres tego pojęcia także odzież roboczą noszoną dla ochrony przez zwykłymi zabrudzeniami czy ze względu na konieczność zachowania wyjątkowej sterylności.  Obecnie odzież ochronna dzielona jest na kategorie wg ustaleń przepisów Dyrektywy 89/686/EWG.

rękawice robocze

Kategoria I

Odzież ochronna chroniąca przed minimalnymi zagrożeniami – w tej grupie znajdzie się wymieniona wcześniej odzież robocza oraz ubrania ochronne wykonane z odpowiednich tkanin, niepodlegające jednak procedurom oceny jakości przez odpowiednie jednostki. To ubrania chroniące przed nieszkodliwymi zabrudzeniami – np. spodnie robocze w warsztacie mechanika, które chronią przed zabrudzeniem smarami i przed otarciami skóry, czy rękawice robocze chroniące przed zimnem lub nieprzemakalny płaszcz.

Kategoria II

Odzież ochronna nie będąca środkiem ochrony przed minimalnym zagrożeniem (kat. I) ani przed zagrożeniem życia lub zdrowia (kat. III) – a więc odzież ochronna pośrednio między kategoriami. Zalicza się do niej odzież chroniącą przed konkretnym czynnikiem, mogącym szkodzić, nie stwarzającym jednak zagrożenia życia czy poważnego uszczerbku na zdrowiu. Będą to ubrania spawaczy, chroniące przed poparzeniami, kwasoodporne, odporne na przecięcia czy odzież ostrzegawcza, jaką noszą drogowcy.

Kategoria III

Odzież ochronna o złożonej konstrukcji do ochrony przed zagrożeniem życia lub zdrowia pracownika – to najwyższa kategoria, w której mieści się odzież ochronna wysoce specjalistyczna, dla pracowników narażonych na wysoce szkodliwe czynniki. Będą to np. specjalistyczne kombinezony przeciwchemiczne, chroniące przed promieniowaniem, płomieniami, temperaturami powyżej 100 stopni lub poniżej 50 stopni itd.odzież robocza

O jakości odzieży roboczej decyduje przede wszystkim jakość materiałów – dobre spodnie robocze czy skutecznie chroniące rękawice robocze powinny cechować się odpowiednim wykończeniem, gęstością splotu włókien, impregnacją, domieszką włókien specjalistycznych, słowem – tym, co usprawni ich działanie i zapewni noszącej je osobie pełną ochronę. Ponadto odzież robocza powinna być stosownie opisana przez producenta, tak aby kupujący miał pewność, przed jakimi czynnikami chroni dany element stroju.