Gaśnice

Dla zapewnienia bezpieczeństwa w każdym budynku, w widocznym oznakowanym miejscu powinna znajdować się gaśnica. Same gaśnice jednak nie wystarczą – trzeba również wiedzieć, jaki typ gaśnicy gasi dany typ pożaru, oraz jakie środki gaszące używane są dla konkretnych rodzajów pożarów.

gaśnice

Oznaczenia literowe środków gaśniczych stosowane w Europie:

  • A – do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się, nie tylko powodują płomień, ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy,
  • B – pożary cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły,
  • C – do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu,
  • D – do gaszenia pożarów metali palnych np. magnezu, sodu, uranu,
  • F – do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących (oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce).

gaśnice

Gaśnice dzielą się również ze względu na zastosowany środek gaszący:

  • woda – schładza płonące materiały. Wolno ją stosować TYLKO do gaszenia ciał stałych typu drewno, węgiel, siano.
  • proszek (dla pożarów typu ABC – proszki fosforanowe; dla pożarów typu BC – węglanowe) – są bardzo skuteczne, ale powoduje duże szkody, niszcząc zwłaszcza urządzenia elektryczne. Pozwalają na gaszenie urządzeń pod napięciem do 1000V, przy zachowaniu odległości jednego metra od płonącego sprzętu
  • czyste środki gaśnicze (zależnie od środka AB, BC lub BCF) – nie pozostawiają śladów ani uszkodzeń na gaszonej powierzchni, nie powodują także uszkodzeń chemicznych i nie wypierają tlenu z pomieszczeń. Obecne w tej grupie gaśnice halonowe wycofano z użytku ze względu na ich szkodliwość dla warstwy ozonowej
  • dwutlenek węgla (BC) – gaszą dobrze urządzenia znajdujące się pod napięciem, nie powodując uszkodzeń chemicznych ani zniszczeń sprzętu. Ich wadą jest podwyższanie stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu, który w stężeniu powyżej 5% może być już szkodliwy dla ludzi
  • piana (AB)

gaśnice

Stosownie do wymogów PN-EN 3-7:2004 gaśnice powinny być pomalowane na czerwono. Należy zadbać o ich odpowiednie zamontowanie – na podłodze lub przy ścianie, z odpowiednim zabezpieczeniem. Każda gaśnica powinna być wyposażona w samozamykalny zawór, który pozwala na przerwanie strumienia środka gaśniczego w dowolnym momencie. Obecnie większości montowanych gaśnic nie trzeba odwracać do góry dnem, by je uruchomić. Co jakiś czas należy sprawdzać ważność gaśnic w budynku.