Apteczki

Ustalenia prawne

Paragraf 44 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz.1034) zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia na terenie zakładu pracy sprawnie działającego systemu pierwszej pomocy oraz środków do udzielania pierwszej pomocy. Szczególnie znaczące są apteczki, których ilość i rozmieszczenie powinny być ustalane w porozumieniu z lekarzem oraz w odniesieniu do natężenia ryzyka w poszczególnych miejscach.

Obsługą apteczki powinny zajmować się osoby wyznaczone, po przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy, co nie zwalnia pozostałych pracowników z udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku pod nieobecność osoby przeszkolonej. Ponadto przy apteczkach powinny znajdować się pomocne instrukcje udzielania pierwszej pomocy, a same punkty pierwszej pomocy i rozmieszczenia powinny być stosownie oznaczone.

apteczki

Wyposażenie apteczki

Wielu producentów oferuje apteczki zgodne z normami DIN. W rzeczywistości jest to norma niemiecka, która w Polsce nie obowiązuje, dlatego nie jest konieczne stosowanie akurat tego zestawu, choć oczywiście warto skorzystać z zestawu potwierdzonego określoną normą. Polskie przepisy nie ustalają dokładnego wyposażenia, ale są takie jego elementy, które powinny znaleźć się w zakładzie pracy:

 • 1 szt. kompres zimny
 • 2 szt. kompres na oko
 • 3 szt. kompres 10×10
 • 2 szt. opaska elastyczna 4m x 6cm
 • 2 szt. opaska elastyczna 4m x 8cm
 • 1 kpl. plaster 10 x 6 cm (8szt.)
 • 1 kpl. plaster (14szt.)
 • 1 szt. plaster 5m x 2,5 cm
 • 3 szt. opatrunek indywidualny M sterylny
 • 1 szt. opatrunek indywidualny G sterylny
 • 1 szt. opatrunek indywidualny K sterylny
 • 1 szt. chusta opatrunkowa 60 x 80
 • 2 szt. chusta trójkątna
 • 1 kpl. chusta z fliseliny (5 szt.)
 • 1 szt. koc ratunkowy 160 x 210 cm ( koc NRC )
 • 1 szt. nożyczki 19 cm
 • 4 szt. rękawice latex
 • 6 szt. chusteczka dezynfekująca (lub sól fizjologiczna NaCL0,9%)
 • 1 szt. ustnik do sztucznego oddychania
 • 1 szt. instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych

apteczki

Przepisy nie nakazują umieszczania apteczki w samochodzie, ale jest to wskazane – aby w razie wypadku być w stanie udzielić przedmedycznej pomocy. Oprócz wymienionych przedmiotów do apteczki samochodowej warto dołączyć koc termiczny. W żadnej apteczce nie wolno natomiast mieć żadnego rodzaju leków – nie wolno też leków podawać.