Obowiązkowe szkolenia BHP w firmie

Obowiązkowe szkolenia BHP w firmie

Szkolenia BHP przeprowadzane są tak w zakładach pracy jak też w miejscach nauki, szczególnie w zakresie nauczania zawodowego oraz na uczelniach wyższych. Takiemu obowiązkowemu instruktażowi BHP winni poddać się nauczyciele akademiccy jak też szkolni oraz studenci. Młodzież szkolna, gimnazjalna i ponadgimnazjalna nie odbywająca praktyk zdobywa wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć szkolnych.

BHP dla firm to obowiązkowe szkolenia, których organizatorem jest pracodawca. Może on przeprowadzić je we własnym zakresie bądź też skorzystać z oferty firm wykonujących takie usługi, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do szkolenia pracowników w zakresie BHP. Obecnie coraz bardziej popularne stają się szkolenia przez Internet.

Pracownik zajmujący konkretne stanowisko i wykonujący powierzoną mu pracę musi posiadać rzetelną wiedzę na temat zagrożeń z nią związanych, wykazywać umiejętności przeciwdziałania niebezpieczeństwom, jeśli zachodzi taka potrzeba powinien być wyposażony w odzież ochronną, co jest ważne zwłaszcza dla przemysłu i mieć wiedzę jak udzielać pierwszej pomocy.

Odbywanie okresowych szkoleń nie jest tylko i wyłącznie wymogiem samym w sobie, służy ono ugruntowaniu wiedzy pracowników na temat BHP oraz zapoznawania się z nowymi rozwiązaniami technicznymi jak też organizacyjnymi. Wiedza taka zapobiega wielu groźnym dla zdrowia i życia wypadkom, jak też ułatwia pracę.

Ponadto w pomieszczeniach gdzie wykonywana jest praca różnego typu, powinna znajdować się właściwa instrukcja BHP. Zawiera ona informacje dotyczące dopuszczenia pracownika do wykonywania danego zajęcia, zasady jego wykonywania i sposoby postępowania w przypadkach awaryjnych. Występuje ona praktycznie w tylu wersjach ile jest zawodów, gdyż każdy z nich ma inną specyfikację.

Pierwsze szkolenie BHP pracownika nowo zatrudnionego powinno odbyć się nie później niż pół roku od jego zatrudnienia, natomiast kolejne szkolenia okresowe odbywane są raz na rok, 3 lata, 5 lub 6 w zależności od rodzaju zajmowanego stanowiska. Każdy pracownik po odbyciu kursu otrzymuje kartę szkolenia BHP potwierdzającą jego odbycie. Wszystkie obowiązkowe szkolenia odbywają się na koszt pracodawcy i w czasie przeznaczonym na pracę.