Gaśnice i ich rodzaje

Gaśnice i ich rodzaje

Gaśnica to urządzenie, które zna każdy z nas. W momencie, gdy jesteśmy zagrożeni pożarem, natychmiast powinniśmy użyć gaśnicy w każdej sytuacji. Gaśnice są obowiązkowo umieszczane w przybytkach publicznych, w szkołach, restauracjach, centrach handlowych i podobnych. Istnieje jednak pewien podział, dzięki któremu będziemy wiedzieć, jakiej dokładnie gaśnicy należy użyć w danym przypadku. Typy gaśnic są specjalnie oznaczone tak, by było wiadomo, do jakiego typu budynku ją przydzielić i w jakich sytuacjach którą stosować.

Rodzaje gaśnic

  • A – ten typ gaśnicy jest przeznaczony do gaszenia pożarów ciał stałych, które palą się i ulegają rozżarzeniu, np. drewna
  • B – gaszenie ciał stałych oraz cieczy, które stapiają się podczas palenia, np. smoły
  • C – do pożarów gazów palnych, np. propanu
  • D – gaszenie metali palnych – np. uranu
  • E – gaszenie pożarów urządzeń elektrycznych, lub tych, które są pod napięciem – wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • F – gaszenie środków do gotowania, które są łatwopalne – wszelkie oleje i tłuszcze

Inny podział gaśnic skupia się na zawartości, która znajduje się wewnątrz gaśnicy. Istnieją gaśnice wypełnione wodą – służą one do gaszenia płonących przedmiotów. Do popularnych należą gaśnice proszkowe – służą do gaszenia pożarów A, B i C. Ten typ gaśnic jest niezwykle skuteczny pomimo proszku, który pozostaje jako zabrudzenie w otoczeniu. Inny rodzaj gaśnic działa na zasadzie stężonego dwutlenku węgla. Wykorzystywany do gaszenia urządzeń elektrycznych i tych będących pod napięciem. Dodatkowo, stosuje się gaśnice wypełnione tak zwanymi czystymi środkami gaśniczymi. Służą do gaszenia pożarów typu A, B, C lub F, w zależności od użytego w gaśnicy środka gaszącego.

Gaśnice dzielą się również na dwa rodzaje, oznaczone X i Z, gdzie X oznacza, że gaśnica jest pod stałym ciśnieniem. Z natomiast oznacza, że ten typ gaśnic posiada dodatkowy zbiornik, który zawiera w sobie gaz napędowy. Po więcej informacji zapraszamy pod adres

rodzaje gasnic

 Gaśnice a zasady BHP

Przepisy BHP zobowiązują każdego pracodawcę lub właściciela danej placówki lub gmachu, do wyposażenia danego miejsca w odpowiednią liczbę gaśnic konkretnego rodzaju. Gwarantuje to bezpieczną i higieniczną pracę. Gaśnice są konieczne również po to, by zapewnić odpowiedni poziom ochrony przeciwpożarowej. Przepisy BHP podkreślają, że gaśnice muszą zostać umieszczone przede wszystkim w miejscach widocznych i łatwo dostępnych. Klatki schodowe, wejścia do budynków oraz przy pomieszczeniach musi znajdować się gaśnica. Nie wolno pod żadnym pozorem umieszczać gaśnicy w miejscach, w których będą one narażone na wybuch – przy piecu lub grzejniku.
Jeśli chodzi o dostęp do gaśnic – muszą one znajdować się nie dalej niż 30 metrów od miejsca, w którym znajdują się ludzie. Ponadto, do gaśnicy musi być zapewniony dostęp, którego odległość musi wynosić co najmniej 1 metr.
Przepisy BHP muszą być bezwzględnie przestrzegane przez wszystkich właścicieli różnych budynków, również tych, które służą do użytku publicznego. W dzisiejszych czasach, dzięki coraz to nowszej technologii, każdy z nas ma szansę wykorzystać właściwe środki ochrony. Gaśnice są dziś bardzo gęsto porozmieszczane, więc możemy uratować nie tylko siebie, ale i mienie. Zasady BHP wyraźnie wskazują rodzaj zastosowanych gaśnic oraz miejsc, w których powinny zostać one umieszczone. Dzięki przepisom każdy z nas może posiąść ogromną wiedzę na ten temat i nie mieć wątpliwości w razie wypadku.