BHP – Definicja i istota zarządzania

BHP – Definicja i istota zarządzania

Skrót BHP bardzo dobrze wszystkim znany jako bezpieczeństwo i higiena pracy to ogół przepisów regulujących zasady dotyczące odpowiedzialnego i niezagrażającego życiu i zdrowiu człowieka wykonywania pracy w każdym zawodzie. Ta dziedzina wiedzy ma za zadanie kształtować odpowiednie dla danego zawodu warunki pracy pod względem ekonomiki i medycyny pracy jak też ergonomii.

Ważne dla BHP są również zagadnienia z zakresu technicznego bezpieczeństwa jak i podejścia psychologicznego do pracownika. Organem sprawującym kontrolę nad zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy, natomiast przepisy regulujące te zasady znajdziemy w Kodeksie Pracy oraz rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów z zakresu BHP jak też w Polskich Normach.

Obecnie nie jest to już tylko kwestia zapewniania odpowiednich warunków pracy, ale także szereg działań prowadzących do jak najlepszego zarządzania bezpieczeństwem i higieną. Odbywa się to wedle standardów ISO i pracuje nad tym szereg osób. Postrzeganie tego typu działalności w Polsce i w ogóle w Europie ulega zmianie, nie są to tylko sztywne reguły jakim muszą poddawać się tak pracodawcy jak i pracownicy to coś więcej, coś co obecnie nazywane jest kulturą bezpieczeństwa.

Ponieważ zmierzamy ku polepszaniu sytuacji gospodarczej kraju i w stronę wszechstronnego rozwoju, większość prężnie działających przedsiębiorstw wprowadza normy dotyczące bezpiecznej pracy w życie tworząc dobrze wyposażone stanowiska pracy i dając tym samym pracownikom możliwość produktywnego rozwoju.

W zależności od wykonywanego rodzaju pracy, pracownik powinien być wyposażony w odpowiednią odzież ochronną jak też znać zasady postępowania w chwilach zagrożenia życia lub zdrowia swojego i współpracowników. Ponadto samo zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach ma istotne znaczenie, zawiera się ono w zarządzaniu całym przedsiębiorstwem a dzięki współpracy wielu komórek organizacyjnych jest udoskonalane.

Niezmiernie ważnym w kwestii zarządzania BHP jest ocena ryzyka zawodowego i spełnienie wymagań przepisów prawnych w tej dziedzinie. Dlatego też istnieje obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych BHP tak dla firm, przedsiębiorstw jak i dla szkół. Stanowią one skuteczne narzędzie w wytwarzaniu kultury bezpieczeństwa w pracy oraz placówkach szkolno- wychowawczych.